>> I DGL findes al selvstyre- og hjemmestyrelovgivning og en stor mængde rigslovgivning, systematiseret og let tilgængelig. For alle gældende grønlandske love, forordninger og bekendtgørelser samt danske love og anordninger med senere ændringer findes endvidere sammenskrivninger svarende til lovbekendtgørelser, hvor ændringerne er skrevet ind.

>> DGL indeholder også en mængde juridiske artikler og et diskussions- og debatforum.

>> I DGL er det nemt og hurtigt at finde en grønlandsk lov (landstingslove, landstingsforordninger og bekendtgørelser fra Hjemmestyret) eller anden information om grønlandske retsforhold.

>> Du kan også gå direkte til DGL's omfattende database over lovgivning for Grønland. Log ind i feltet øverst til højre, eller bestil abonnement ved at klikke på "NY?"-linket - det er nemt og hurtigt. DGL's abonnenter tæller bl.a. Østre Landsret, Folketingets Ombudsmand, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Landstingets Ombudsmand, Nuna Advokater, advokatfirmaet Paulsen | Keldsen og advokatfirmaet Meinel.

>> DGL er med ca. 5.800 dokumenter den største onlinetjeneste med lovgivning vedrørende Grønland.

>> Tidligere har regelgrundlaget for så vigtige områder som kriminal- og familieretten, der sorterer under rigsmyndighederne, alene foreligget i svært tilgængelige trykte værker, mens hjemmestyrelovgivningen alene har været tilgængelig elektronisk i ufuldstændig eller ikke-systematiseret form.

>> DGL er den eneste tjeneste, hvor der findes både hjemmestyrelovgivning og rigslovgivning, og den eneste, hvor der findes sammenskrivninger svarende til lovbekendtgørelser af samtlige gældende hjemmestyreregelsæt, der senere er ændret.

>> Endvidere indeholder DGL den eneste artikeldatabase, der er målrettet mod grønlandske retsforhold.

 

Udvalgte regelsæt

(Åbner i nyt vindue - BEMÆRK: Regelsættene skal tilgås via registrene eller søgemaskinerne, hvis notefunktionerne ønskes benyttet)


04.12.2017: Selvstyrebekendtgørelse nr. 19 af 24.11.2017 om Oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

22.11.2017: Sammenskrevet landstingslov nr. 11 af 29.10.1999 om Grønlands Statistik: 01.01.2018 -

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 28 af 17.11.2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Statistik (Bestyrelseshonorar)

22.11.2017: Sammenskrevet landstingsforordning nr. 12 af 19.11.2007 om Overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig: 01.01.2018 - 31.12.2018

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 26 af 17.11.2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (Undtagelse for Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq samt mulighed for overtagelse mod kontant betaling)

22.11.2017: Sammenskrevet landstingslov nr. 1 af 31.05.2001 om Økonomisk tilskud til politisk arbejde: 01.01.2018 -

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 25 af 17.11.2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Tilskudsforhøjelse)

22.11.2017: Sammenskrevet landstingsforordning nr. 17 af 20.11.2006 om Telekommunikation og teletjenester: 30.12.2017 - 31.12.2017

22.11.2017: Sammenskrevet inatsisartutlov nr. 1 af 15.05.2014 om Konkurrence (konkurrenceloven): 30.12.2017 - 30.06.2019

22.11.2017: Inatsisartutlov nr. 24 af 17.11.2017 om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester (Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internationalt samarbejde)

551 - 560 af 3366

<< < > >>

 

Seneste nyt

DGL har fået nye søgefunktioner. Klik på "Søg i DGL"-linket ovenfor.

Nye e-mail-adresser: DGL har fået nye e-mail-adresser. Henvendelser vedrørende DGL's indhold mv. kan nu sendes til redaktion@dgldk.dk, henvendelser vedrørende abonnementer til abonnement@dgldk.dk og andre henvendelser til service@dgldk.dk.

Abonnement: DGL er pr. 1. oktober 2008 overgået til en abonnementsordning.

Nærmere information findes ved at klikke her.Seneste 3 artikler
 

DGL 2019.19: Personnavnesager mellem Grønland og Danmark - Interprovinsiel navneret
Af stiftskontorchef, Morten Nornild, Grønlands Stift, og tidl. kontorchef ved Rigsombudsmanden i Grønland, Bjarne Erbo Grønfeldt
Artiklen er også offentliggjort i Juristen 2014.73 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Djøf Forlag

DGL 2013.18: Værneting for sager om leje af fast ejendom i Grønland
Af juridisk konsulent, cand.jur. Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI, Nuuk, og advokat Henrik Karl Nielsen, Koch/Christensen, Advokatfirma, København
Artiklen er også offentliggjort i Juristen 2012.253 og gengives i samarbejde med forfatterne og med tilladelse fra Djøf Forlag

DGL 2009.17: Grønlandske retsproblemer
Af dr.jur. Jørgen Trolle
Artiklen er oprindeligt offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen 1971B.265 og gengives med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/SSeneste 3 Forum-indlæg
 

"DGL på mobilenhed"
Af Kenneth Bøjler

"Sort på hvidt"
Af Kasper

"lov om ligeløn dk/grønland"
Af Karina